Ελαστικοί Σωλήνες

Ελατικός Σωλήνας CONTINETAL DN 51

Ελαστικός Σωλήνας Ατμού DN32

PVC Ελαστικός Σωλήνας DN 50