Πλυντήριο

Πλυντήριο Φρούτων -Λαχανικών

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Πλυντήριο φρούτων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Πλυντήριο φρούτων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Bin ανατρεπόμενο σύστημα που χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση φρούτων από τα πλαστικά ή ξύλινα παλετοκιβώτια.