Μεταφορά Υγρών Τροφίμων

Βυτιοφόρο Γάλακτος 6000lit

Αντλία Γάλακτοσ 24.000lit

Απαερωτής

Οθόνη PD210

Μοτέρ αντλίας Γάλακτος 14cc

Πνευματική Βάνα

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Φυγοκεντρική Αντλία 24.000lit

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Φυγοκεντρική Αντλία 18.000lit

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Φυγοκεντρική Αντλία 30.000lit