Αισθητήρας Ροής

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

FWS-141 / FWA-141 Διακόπτης ροής υπερήχων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Θερμιδομετρικός διακόπτης ροής FTS-741 με τρι-σφιγκτήρα

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Μαγνητικό-επαγωγικό ροόμετρο FMI