Αισθητήρας Στάθμης

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

NVS-50 Ανιχνευτής στάθμης πολλαπλών ράβδων με σύνδεση σωλήνα γάλακτος

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αισθητήρας στάθμης σημείου NVS με σπείρωμα G1/2" (CLEANadapt)

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αισθητήρας στάθμης σημείων NCS-01 / NCS-02 με σπείρωμα M12 (CLEANadapt)