Προϊόντα

Κατηγορίες

P42 Drucksensor

P41 Drucksensor

Εμφιάλλωση Γάλακτος

Παραλαβή

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

NVS-50 Ανιχνευτής στάθμης πολλαπλών ράβδων με σύνδεση σωλήνα γάλακτος

Παστερειωτής Πλακών

Βραστήρας Ανοιχτού Τύπου

Συσκευασία Vacum

Πλυντήριο CIP

Βραστήρας Ανοιχτού Τύπου

Μηχάνημα Απόσμησης Γάλακτος

Πιστόλια

Καρότσια Μεταφοράς

Θάλαμοι Ωρίμανσης

Αντλία Παχύρευστων

Κοπτικό Φέτας

Καλούπια Τυριών

Βυτιοφόρο Γάλακτος 6000lit

Αντλία Γάλακτοσ 24.000lit

Απαερωτής

Οθόνη PD210

Μοτέρ αντλίας Γάλακτος 14cc

Πνευματική Βάνα

Γραμμή Παραγωγής Σάλτσας Τομάτας

Πλυντήριο Φρούτων -Λαχανικών

Πάγκος Διαλογής

Ταινία Μεταφοράς

Πάγκος Διαλογής

Σπαστήρας/Τεμαχιστής Φρούτων Λαχανικών

Σπασουαρ 350kg/h

Αντλία ΜΟΝΟpump

Ανοξείδωτη Δεξαμενή Αποθήκευσης 1000lit

Αντλία Τύπου Φυγοκεντική 3.000lit/h

Παστεριωτής/ Βραστήρας Κενού 250lit

Εμφιάλωτική Μίας κεφαλής για Παχύρευστα Ρευστά από 100-1000ml

Κλειστικό

Δεξαμενές Αποστειρωσης Περιεκτών 300τεμ.

Ετικετέζα 1000τεμ/h

Μηχάνημα Εξευγενισμού Ελαιολάδου

Θερμοσυγκολλητικο Σακούλας

Ελατικός Σωλήνας CONTINETAL DN 51

Ελαστικός Σωλήνας Ατμού DN32

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Πλυντήριο φρούτων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ημιαυτόματη ετικετέζα για στρογγυλά δοχεία & εκτυπωτικός μηχανισμός

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Πλυντήριο φρούτων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Δοχείο Διαχωρισμού

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ραφινέζα

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Φυγοκεντρική Αντλία 24.000lit

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Hμιαυτόματα επιτραπέζια γεμιστικά παχύρευστων

PVC Ελαστικός Σωλήνας DN 50

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ταξινομηση Φρούτων και Μεταφορά

Ημιαυτόματη ετικετέζα 2 ετικετών για στρογγυλά δοχεία & εκτυπωτικός μηχανισμός

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ημιαυτόματο Επιτραπέζιο Κλειστικό για Βιδωτά Καπάκια

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Φυγοκεντρική Αντλία 18.000lit

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Παστερειωτής Ανοιχτού Τύπου

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Λοβοτες αντλίες

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Bin ανατρεπόμενο σύστημα που χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση φρούτων από τα πλαστικά ή ξύλινα παλετοκιβώτια.

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Παστερειωτής-Βραστήρας Κενού

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Συλό Παραμονής

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ημιαυτόματα επιτραπέζια γεμιστικά ρευστών μικρών δόσεων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Hμιαυτόματα επιτραπέζια γεμιστικά ρευστών

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αποστειρωτής φιαλών

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ανοξείδωτο βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών τροφίμων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αντλίες έκκεντρου κοχλία

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ημιαυτόματο Επιτραπέζιο Κλειστικό για Καπάκια Κονσέρβας

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Φυγοκεντρική Αντλία 30.000lit

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TSBP

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

ILM-4 Επαγωγικός αισθητήρας αγωγιμότητας

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

FWS-141 / FWA-141 Διακόπτης ροής υπερήχων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Θερμιδομετρικός διακόπτης ροής FTS-741 με τρι-σφιγκτήρα

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Μαγνητικό-επαγωγικό ροόμετρο FMI

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αισθητήρας στάθμης σημείου NVS με σπείρωμα G1/2" (CLEANadapt)

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

ITM-4 Αισθητήρας θολερότητας τεσσάρων ακτίνων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

ITM-51 Αισθητήρας θολερότητας

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

DAN-HH Πομπός πίεσης

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Μανόμετρο MAN-63 με οθόνη 63 mm

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Control ελέγχου VTV-2

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αισθητήρας θερμοκρασίας TSBP

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αισθητήρας στάθμης σημείων NCS-01 / NCS-02 με σπείρωμα M12 (CLEANadapt)

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

VNV-2, ZNV-2 Συσκευή εξωτερικού επιπέδου