Μηχανήματα Επεξεργασίας Φρούτων-Λαχανικών

Πλυντήριο Φρούτων -Λαχανικών

Πάγκος Διαλογής

Ταινία Μεταφοράς

Πάγκος Διαλογής

Σπαστήρας/Τεμαχιστής Φρούτων Λαχανικών

Σπασουαρ 350kg/h

Αντλία ΜΟΝΟpump

Ανοξείδωτη Δεξαμενή Αποθήκευσης 1000lit

Αντλία Τύπου Φυγοκεντική 3.000lit/h

Παστεριωτής/ Βραστήρας Κενού 250lit

Εμφιάλωτική Μίας κεφαλής για Παχύρευστα Ρευστά από 100-1000ml

Κλειστικό

Δεξαμενές Αποστειρωσης Περιεκτών 300τεμ.

Ετικετέζα 1000τεμ/h

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Πλυντήριο φρούτων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ημιαυτόματη ετικετέζα για στρογγυλά δοχεία & εκτυπωτικός μηχανισμός

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Πλυντήριο φρούτων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Δοχείο Διαχωρισμού

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ραφινέζα

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Hμιαυτόματα επιτραπέζια γεμιστικά παχύρευστων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ταξινομηση Φρούτων και Μεταφορά

Ημιαυτόματη ετικετέζα 2 ετικετών για στρογγυλά δοχεία & εκτυπωτικός μηχανισμός

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ημιαυτόματο Επιτραπέζιο Κλειστικό για Βιδωτά Καπάκια

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Παστερειωτής Ανοιχτού Τύπου

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Λοβοτες αντλίες

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Bin ανατρεπόμενο σύστημα που χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση φρούτων από τα πλαστικά ή ξύλινα παλετοκιβώτια.

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Παστερειωτής-Βραστήρας Κενού

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Συλό Παραμονής

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ημιαυτόματα επιτραπέζια γεμιστικά ρευστών μικρών δόσεων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Hμιαυτόματα επιτραπέζια γεμιστικά ρευστών

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αποστειρωτής φιαλών

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αντλίες έκκεντρου κοχλία

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ημιαυτόματο Επιτραπέζιο Κλειστικό για Καπάκια Κονσέρβας