Αισθητήρας Θολώμετρο

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

ITM-4 Αισθητήρας θολερότητας τεσσάρων ακτίνων

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

ITM-51 Αισθητήρας θολερότητας