Παστεριωτές

Παστεριωτής/ Βραστήρας Κενού 250lit

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Παστερειωτής Ανοιχτού Τύπου

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Παστερειωτής-Βραστήρας Κενού