Αντλία

Αντλία Τύπου Φυγοκεντική 3.000lit/h

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Λοβοτες αντλίες

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Αντλίες έκκεντρου κοχλία