Αισθητήρας Αγωγημότητας

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

ILM-4 Επαγωγικός αισθητήρας αγωγιμότητας