Βυτιοφόρο

Βυτιοφόρο Γάλακτος 6000lit

Front of zip tote bag with white canvas, black canvas straps and handle, and black zipper pulls.

Ανοξείδωτο βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών τροφίμων