Ταξινομηση Φρούτων και Μεταφορά

Angled front view with bag zipped and handles upright.

Περιγραφή

Description

Ο μεταφορέας χρησιμοποιείται για τη διαλογή, αφαίρεση με το χέρι κακής ποιότητας φρούτα - και για την μεταφορά των φρούτων από το πλυντήριό στο μύλο. Ζώνη κατασκευασμένη από μη τοξικό υλικό. Τοποθετημένο σε ρόδες περιστροφόμενες. Ύψος ρύθμιση των ποδιών. Ρύθμιση ταχύτητας - η ταχύτητα της ταινίας ρυθμίζετε ανάλογα με την ικανότητα της γραμμής επεξεργασίας.